Sve operacije iz oralne hirurgije u skladu su najnovijim trendovima u svetu obavlja nas specijalista hirurgije.

Svi zahvati oralne hirurgije se izvode u anesteziji tako da su bezbolni.

Nakon zahvata nije potreban nikakav period oporavka i uz nasu postoperativnu medikaciju ne dolazi cak ni do otoka u operativnoj regiji sto omogucava da se odmah vratite svojim svakodnevnim obavezama.

Pored parodontoloskih i mukogingivalnih operacija koje su u delu Parodontologija
obavljamo i sve vrste zahvata iz oralne hirurgije:

  • Impaktirane i poluimpaktirane umnjake
  • Hirursko oslobadjanje neizniklih zuba
  • Cistektomije
  • Resekcije korenova (apikotomija)
  • Nivelacija grebena, kojom se resavaju nepravilnosti vilicnog grebena
  • Sinus lift, koji sluzi kako bi podigli pod sinusa i na tom mestu stvorili novu kost, sto je neophodno uraditi u slucajevima kada nema dovoljno kosti za postavljanje zubnih implantata