Ortodoncija je oblast stomatologije koja se bavi ispravljanjem polozaja zuba, kao i odnosa izmedju vilica.

Cilj ortodoncije nije iskljucivo estetika, kako se obicno pomisli, jer su pravilno postavljeni zubi od izuzetne vaznosti celog aparata za zvakanje, vilicnog zgloba, kao i misica i potpornog aparata svih zuba.

Pravilan polozaj zuba u vilici, kao i pravilan odnos gornje i donje vilice medjusobno, omogucava ravnomeran prenos sila zvakanja. Na taj nacin cuva i potporno tkivo zuba, kao i same zube, od preteranog opterecenja, prekomernog trosenja i propadanja. Pravilan i ravnomeran raspored sila u vilici takodje i smanjuje opterecenje u vilicnom zglobu.

Postoje 2 vrste aparata

- Mobilni ortodontski aparat
- Fiksni ortodontski aparat

Ortodontska terapija je uspesna u svakom zivotnom dobu, a odrasle osobe posebno cene terapiju zbog kreiranja lepog osmeha.

Ako je potporni aparat zuba dobar (kost kao i meka tkiva koje je prekrivaju) nepravilan raspored zuba se moze ispraviti.

Ortodontska terapija u starijem dobu moze poboljsati samopouzdanje i izgled, a utice i na poboljsanje zdravlja mekih ktiva i potporne kosti zuba sto je podjednako vazno, posebno jos posmatrano na duzi rok.